Realizačné tímy

Manažér mládeže: Marián Černý
Vzdelanie: UEFA A, stredná odborná škola s maturitou
Náplň práce: finančná stránka sekcie mládeže a marketing, komunikácia s mestom a sponzormi
Trénerská prax: PFK Piešťany
Hráčska prax: mládežnícke kategórie FC Spartak Trnava, Slovakofarma Hlohovec, PFK Piešťany, ŠK Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava, Chemlon Humenné, Clyde, Morton Greenock, FC Dundee
Filozofia: poctivá robota, serióznosť s dobrými medziľudskými vzťahmi
Kontakt: 0948 002 569, cerny@spartaktrnava.sk

Športový riaditeľ mládeže: Marián Hýbela
Náplň práce: koordinácia mládežníckych trénerov, kontrola dodržiavania metodiky a koncepcie trénermi, spolupráca so ZŠ K. Mahra a športovým gymnáziom J. Herdu, komunikácia so SFZ, plnenie licenčného systému a následného čerpanie dotácií z fondov SFZ a solidarity UEFA, zabezpečenie prednášok a vzdelávania trénerov, prestupy hráčov, projekty
Vzdelanie: UEFA A, študent 4. ročníka psychológie na PEVŠ
Trénerská prax: 11 rokov, Slávia Trnava, od 2009 FC Spartak Trnava, od 2015 sekretár mládeže + asistent ŠRM, od 2016 ŠRM
Hráčska prax: FK Lokomotíva Trnava, Slávia Trnava
Filozofia: tréner preferujúci He-Art program, teda individuálny prístup a rozvoj každého hráča nielen po futbalovej, ale aj osobnostnej stránke. V pozícii ŠRM vyznávač čestného a korektného jednania, bez zákulisných bojov, ohovárania, pretvárky a falošnosti. Žiadna politika, ale čistá hra smerujúca k maximálnemu rozvoju a napredovaniu mládežníckej sekcie, teda klubu samotného
Kontakt: 0908 118 531, mladez@spartaktrnava.sk

Kategória U19
Tréner: Ing. Michal Gašparík
Náplň práce: metodicky riadi a usmerňuje trénerov dorastencov, plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, vedie športovú prípavu na škole svojej kategórie
Vzdelanie: UEFA A, Vysoká finanční a právní Praha (marketingová komunikácia), UCM - pedagogika
Trénerská prax: od 2016 FC Spartak Trnava (asistent trénera U19 a juniorky)
Hráčska prax: Spartak Trnava, FK Baník Most, FK Teplice, DAC Dunajská Streda, Górnik Zabrze, MFK Skalica
Filozofia: filozofia sa nedá opísať dvomi vetami, je to dlhodobá práca
Kontakt: 0908 111 426, miso.gasparik@gmail.com
Asistent trénera: Marián Hodulík

Kategória U17
Tréner:
Mgr. Ľuboš Benkovský, PhD.
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s trénermi iných žiackych kategórií v klube, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, nácvik a zdokonaľovanie útočných a obranných herných kombináciíí
Vzdelanie: UEFA A, postgraduálne štúdium na FTVŠ špecializácia trénerstvo futbalu
Trénerská prax: od 2009 FC Spartak Trnava
Hráčska prax: Lokomotíva Trnava, Jalšové, Šúrovce, Neded, SC Gattendorf
Filozofia: zaoberá sa problematikou efektívnosti tréningového procesu mládeže vo futbale, kde vidí najväčšie nedostatky z dlhodobého hľadiska. Je jednoduché vytvoriť tréning, ale spraviť tréning podľa racionálneho usporiadania s dlhodobou víziou automatizmov a rozširovania kreativity hráčov je veľkým problémom súčasnosti. Je nutné, aby sa tréneri naučili efektívne učiť hráčov veci, ktoré sú z hľadiska vývojových tendencií a predpokladov budúceho smerovania futbalu dôležité pre každého mládežníckeho futbalistu, čo tvorí veľmi podstatnú zložku jeho rýchlejšieho výkonnostného rastu a pripravenosti na vrcholový futbal po všetkých stránkach individuálneho herného výkonu, v našom prípade pre A tím FC Spartak Trnava, reprezentáciu SVK a jeho ďalšiu cestu do futbalového sveta
Kontakt: 0907862310, bendzo.bendzo@gmail.com, 0903 677 421, l.fasiang@gmail.com
Asistent trénera:

Kategória U16
Tréner: Libor Fašiang
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s trénermi iných žiackych kategórií v klube, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, nácvik a zdokonaľovanie útočných a obranných herných kombináciíí
Vzdelanie: UEFA PRO
Trénerská prax: FC Spartak Trnava, Vion Zlaté Moravce, FK Senica
Hráčska prax: Spišská Nová Ves, Spartak Trnava
Filozofia:
Kontakt: 0903 677 421, l.fasiang@gmail.com
Asistent trénera: Adam Chorváth

Kategória U15
Tréner: Tomáš Bartoš
Náplň práce: metodicky riadi a usmerňuje trénerov žiakov, plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, vedie športovú prípavu na škole svojej kategórie, nácvik a zdokonaľovanie určených herných činností jednotlivca a herných kombinácií
Vzdelanie: Euro A licencia
Trénerská prax: Lokomotiva Trnava, Spartak Trnava
Hráčska prax: reprezentant SVK vo všetkých mládežníckych kategóriách, FC Spartak Trnava, Slovan Liberec, Liptovský Mikuláš, Vion Z. Moravce, UFC Weiden, FC Neded, SV Dross
Filozofia: fanúšik kombinačného a útočného futbalu podčiarknutý kvalitnými individuálnymi výkonmi. Disciplína na ihrisku aj mimo neho
Kontakt: 0917101078, tbartos@azet.sk
Asistent trénera: Denis Ďuga

Kategória U14
Tréner: Roman Hudec
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s inými trénermi kategórií žiakov, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, nácvik a zdokonaľovanie určených herných činností jednotlivca a herných kombinácií
Vzdelanie: študent UEFA A, Bc. UKF Nitra, Ing. SPU Nitra
Trénerská prax: 6 rokov, ČFK Nitra, FC Nitra, od 2016 FC Spartak Trnava
Hráčska prax: mládežnícke kategórie FC Nitra, Slovan Chrenová Nitra
Filozofia: tréner milujúci prácu s mládežou. Dôraz kladie na disciplínu, slušnosť, pokoru a "zdravé" sebavedomie hráčov. Základom je kvalitný tréningový proces a následný prenos naučených automatizmov do zápasov
Kontakt: 0903487537, romanhud@gmail.com
Asistent trénera: Denis Bališ

Kategória U13
Tréner: Mgr. Patrik Malý
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s inými trénermi kategórií prípraviek, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, nácvik a zdokonaľovanie určených herných činností jednotlivca
Vzdelanie: UEFA A, FTVŠ UK
Trénerská prax: ŠK Senec, FK Senica
Hráčska prax: mládežnícke kategórie FK Senica, Horses Šúrovce, Horné Orešany
Filozofia: tréner milujúci prácu s mládežou, zakladajúci si na disciplíne na ihrisku i mimo neho, individuálny prístup k hráčom, snaha o výchovu hráča mimo ihriska.
Motto: "Aj menej talentovaný hráč, sa môže svojou poctivou prácou, stať najlepším."
Kontakt: 0915 312 097; patrikmaly097@gmail.com
Asistent trénera: Michal Mikinič

Kategória U12
Tréner: Mgr. Pavel Medveď
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, vedie športovú prípavu na škole svojej kategórie, nácvik a zdokonaľovanie určených herných činností jednotlivca
Vzdelanie: Študent UEFA A, UKF Pedagogická fakulta Nitra
Trénerská prax: FC Nitra, ČFK Nitra, Nové Zámky
Hráčska prax: mládežnícke kategórie Vojvodina Novy Sad, CSK Celarevo
Filozofia: Poskytnúť hráčom kvalitný, systematický a cieľavedomý tréningový proces podčiarknutý disciplínou, pokoru a úctou k sebe samému ako aj okoliu.
Kontakt: 0944 947 793, pavel.medved@yahoo.com
Asistent trénera: Mário Horváth

Kategória U11
Tréner: Jozef Danko
Náplň práce: metodicky riadi a usmerňuje trénerov prípraviek, spolupráca so športovými triedami na základnej škole, plánuje a riadi tréningový proces svojho tímu, pripravuje hráčov na plynulý prechod do žiackej kategórie, reťazenie herných činností jednotlivca v útočnej a obrannej fáze hry, zdokonaľovanie všetkých herných činností jednotlivca
Vzdelanie: UEFA A
Trénerská prax: 8 rokov, Dukla Banská Bystrica, ŠK Badín, FŠ Mareka Hamšíka
Hráčska prax: Sklotatran Poltár
Filozofia: hlavný dôraz na zdravý vývoj hráča po komplexnej stránke nielen športovec, ale hlavne dobrý človek, v tréningovom procese dôraz na prácu podľa vývojových tendencií s maximálnym prihliadaním na senzitívne obdobia vývoja človeka. V tréningovom procese využívanie Coerver coachingu a He Art filozofie.
Kontakt: 0915 269 306, danko.jozef2@gmail.com
Asistent trénera: Jaroslav Daniel

Kategória U10
Tréner: Tomáš Kánik
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s trénermi kategórií prípraviek a predprípraviek, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, rozvoj zručností formou zábavných hier a pohybových cvičení súťažnou formou
Vzdelanie: Študent FTVŠ, UEFA CGrassroots C licencia, FTVŠ UK Bratislava učiteľstvo telesnej výchovy
Trénerská prax: od 2015 FC Spartak Trnava
Hráčska prax: FK Lokomotíva Trnava, FC Spartak Trnava
Filozofia: pri tréningu hráčom zabezpečiť čo najviac kontaktov s loptou, využívať často súťaživú formu, prinútiť hráčov na tréningu rozmýšľať. Pristupovať k hráčom podľa možnosti čo najviac individuálne - hráči sú ľudia, nie stroje, čo plnia pokyny a zároveň je každý odlišná osobnosť. Často komunikovať nielen s hráčmi, ale aj s rodičmi, ktorí sú v ich futbalovom raste takisto dôležitým aspektom ako tréner a kvalitný tréningový proces, obzvlášť v prípravkárskych kategóriách. Vytvárať už u mladých hráčov zmysel pre disciplínu, poctivosť, zodpovednosť, zdravé sebavedomie a zároveň skromnosť a pokoru. Cesta vedie iba dlhodobou, systematickou a poctivou prácou. Skutočné odhodlanie, tvrdý tréning a láska k futbalu znamená viac ako samotný talent.
Kontakt: 0915 350 160, tomaskanik4747@gmail.com
Asistent trénera: Jozef Kozák

Kategória U9
Tréner: Richard Fehér
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s trénermi kategórií prípraviek a predprípraviek, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie
Vzdelanie: Grassroots C licencia, FTVŠ UK Bratislava učiteľstvo telesnej výchovy
Trénerská prax: od 2012 FC Spartak Trnava
Hráčska prax: Vinohrady, Spoje Bratislava
Filozofia: mám dobrý pocit, keď sa na tréningu deti po záverečnom hvizde pýtajú: „A to už musíme skončiť?“
Kontakt: 0905618397, richardfeher@gmail.com
Asistent trénera: Marek Lipták

Kategória U8
Tréner: Martin Kočiš
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s trénermi kategórií prípraviek a predprípraviek, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, rozvoj zručností formou zábavných hier a pohybových cvičení súťažnou formou
Vzdelanie: UEFA B licencia, študent FTVŠ
Trénerská prax: od 2012 FC Spartak Trnava
Hráčska prax: mládežnícke kategórie FC Spartak Trnava + juniorka, Horses Šúrovce, FC Slovan Galanta, TJ Baník Ružiná, FC Spartak Trnava, Dynamo Malženice
Filozofia: pripraviť taký tréning, aby sa deti z neho tešili a odchádzali domov s úsmevom na perách
Kontakt: 0908307383, kocito8@gmail.com
Asistent trénera: Veronika Šaroboková, Martin Česnek

Kategória U7
Tréner: Adam Chorváth
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s trénermi kategórií prípraviek a predprípraviek, úvod do športu ako takého, pohybové hry, súťaže, zábava
Vzdelanie: študent FTVŠ, UEFA C
Trénerská prax: od 2016 FC Spartak Trnava, asistent trénera U16
Hráčska prax: FC Nitra, FC Slovan Hlohovec
Filozofia: nastaviť tréningový proces čo najefektívnejšie z hľadiska potrieb danej vekovej kategórie. Dôležité je pristupovať k deťom individuálne, spolupracovať s rodičmi každého jednotlivca. V tréningovom procese rozvíjať u detí lásku k futbalu, naučiť ich základné pohybové a technické zručnosti využitím metódy Coerver Coaching a poskytnúť im tak pevné základy pre ich ďaľší futbalový vývoj.
Kontakt: 0907963413 , adam.chorvath@gmail.com
Asistenti: Petra Hencelová, Igor Paldan

Kategória U6
Tréner:
Denis Ďuga
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s trénermi kategórií prípraviek a predprípraviek, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie
Vzdelanie: študent FTVŠ, UEFA C
Trénerská prax: od 2016 FC Spartak Trnava, asistent trénera U15
Hráčska prax: Lokomotiva Trnava
Filozofia:
Kontakt: 0915 373 051
Asistenti: Jakub Strakoš, Dominik Jánoš

Tréner žien: Marián Kováčik
Náplň práce: plánuje a riadi tréningový proces svojej kategórie, spolupracuje s trénermi iných žiackych kategórií, vedie kompletnú dokumentáciu tréningového procesu svojej kategórie, zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, nácvik a zdokonaľovanie útočných a obranných herných kombinácií
Vzdelanie: UEFA B, študent 5. ročníka na Trnavskej univerzite
Trénerská prax: 4 roky, od 2013 FC Spartak Trnava
Hráčska prax: Borová, Pavlice
Filozofia: práca s dievčatami a ženami má svoje špecifiká, ženský futbal v Trnave má všetky predpoklady, aby napredoval a dostal sa do popredia, má budúcnosť a obrovský potenciál
Kontakt: 0910914712, marian.kovacik2@gmail.com

Profi tréner brankárov: Tomáš Čechovič
Náplň práce: zodpovedný za brankársku sekciu v klube, spolupráca a koordinácia trénerov brankárov žiackych a pripravkárskych kategórií, výchova brankárov, nácvik a zdokonaľovanie útočných a obranných herných činností brankára
Vzdelanie: UEFA B licencia, SFZ Goalkeeper C licencia, študent 3. ročníka FTVŠ trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy – špecializácia futbal
Trénerská prax: od 2013 tréner brankárov mládeže FC Spartak Trnava
Hráčska prax: FK Lokomotíva Trnava, MFK Vrbové, FC Neded
Filozofia: vychovať moderného brankára, ktorý spĺňa všetky kritéria vývojových tendencií vo futbale a tomu prispôsobiť tréningový proces. V ňom sa snažím integrovať útočné herné činnosti brankára (všetky spôsoby zakladania útokov, riešenie situácie malá domov atď.) do tréningu obranných herných činností teda chytania. Práve útočné herné činnosti, hra mimo pokutového územia, anticipácia a participácia s ostatnými spoluhráčmi sa dostáva do popredia vo veľkom futbale.
Kontakt: 0911646504, cecho33@gmail.com

Tréner brankárov U12-U15: David Bartaloš
Vzdelanie:
Trénerská prax:
Hráčska prax:
Filozofia:
Kontakt: 0902 916 251

Tréner brankárov U8-U11: Marco Obetko
Náplň práce: výchova brankárov, nácvik a zdokonaľovanie útočných a obranných herných činností brankára
Vzdelanie: Grasroots C licencia,študent 3. ročníka FTVŠ,odbor trénerstvo-futbal
Trénerská prax: od 2015 Spartak Trnava
Hráčska prax: MFK Dubnica,MFK Nová Dubnica,ŠK Bernolákovo,ŠK Tomášov
Filozofia: formovať chlapcov aj ako hráčov,aj ako osobnosti. Pomocou moderných prvkov v tréningovom procese čo najviac zefektívniť ich progres po športovej aj ľudskej stránke. Klásť dôraz v tréningovom procese s ohľadom smerovania vrcholového futbalu v rámci brankárskeho postu-zvýšený dôraz na útočné herné činnnosti brankára,komunikáciu,čítanie hry
Kontakt: 0903 477 696, marco.obetko1995@gmail.com

Kondičný tréner U14 – U19: Mgr. Michal Kukučka
Náplň práce: rozvoj pohybových schopností, vzdelávanie hráčov v rámci zdravej výživy a pitného režimu, diagnostika trénovanosti
Vzdelanie: Grassroots C licencia, FTVŠ UK odbor kondičný tréner
Trénerská prax: 3 roky, od 2014 FC Spartak Trnava
Hráčska prax: Lokomotíva Trnava, FC Spartak Trnava, FC Neded
Filozofia: naučiť hráčov už v mladšom veku správnym pohybovým návykom a technike vykonávaných kondičných cvičení aj vďaka inovatívnym prvkom
Kontakt: 0915739950, michalkukucka78@gmail.com

Kondičný tréner U8 – U13:

aktuálne na spartak.sk